Regler på airbrush-forum.dk / Rules on airbrush-forum.dk

Her kan du få tilføjet din hjemmeside.
(UK) Here you can get your website listed.

Regler på airbrush-forum.dk / Rules on airbrush-forum.dk

Postby Admin / Lars » 22 Jan 2013 10:33

(UK version will follow)

Vi har ikke mange regler men der er dog lidt og hvis vi alle følger dem er airbrush-forum.dk
et rigtig hyggeligt sted at være :klikklik

Regler for brug af airbrush-forum.dk

•Opfør jer pænt overfor hinanden og respekter de andre brugere og deres meninger.
•Ingen nedsættende udtalelser om andre brugere, personlige angreb, racisme, spam og lignende.
•Ingen opfordringer til ulovlige ting.
•Hvis du føler dig provokeret, kan du rapportere et indlæg til admin eller moderatorerne.
•Hold dig til emnet.
•Giv din tråd en sigende overskrift.
•Det er for alle private brugere tilladt at reklamere for sig selv.
•Køb og salg er tilladt når der tydeligt er fastsat en pris på produktet. Er der tale om en auktion skal start og slut tidspunkt oplyses.
•Alt køb og salg er på egen risiko, airbrush-forum.dk kan ikke drages til ansvar for. evt. dårlig handel.
•Hvis du ikke forstår hvorfor f.eks. din tråd er blevet låst, skal du være meget velkommen til at skrive til en moderator eller admin og spørge til grunden.
•Hvis du mener at du er blevet uretfærdigt behandlet af en moderator, kontakt da admin.
•Airbrush-forum.dk er en non profit side uden betalende reklamer til at betale for vedligeholdelse. De reklamer der er på siden er brugernes egne samt kollegaer fra udlandet.

(UK) version.

• Be nice to each other and respect the other users and their opinions.
• No derogatory statements about other users, personal attacks, racism, spam and so on.
• No invitations for illegal things.
• If you feel provoked, you can report a post to admin or moderators.
• Stay on topic.
• Give your thread a descriptive title.
• It is for all private users allowed to advertise themselves.
• Buying and selling is allowed when there clearly is a price on the product. In the case of an auction, the start and end time must be stated.
• All purchases and sales are at users own risk, airbrush-forum.dk can not be held responsible for any possible bad deal.
• If you do not understand why, for example. Your thread has been locked, please feel free to write to a moderator or admin and ask why.
• If you believe you have been treated unfairly by a moderator, please contact admin.
• Airbrush-forum.dk is a non-profit side without paying advertising to pay for maintenance. The advertisements are on the page are the users own and colleagues from around the world.

Best regards / Med venlig hilsen,
Admin / Lars

User avatar
Admin / Lars
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 1894
Joined: 01 Aug 2011 14:25
Location: Aalborg, Denmark

Re: Regler på airbrush-forum.dk / Rules on airbrush-forum.dk

Postby jjart » 13 Sep 2013 13:13

cool
User avatar
jjart
New user
New user
 
Posts: 1
Joined: 04 Sep 2013 19:51


Users browsing this forum: No registered users and 1 guest